Lavbundsjorde danmark kort

Se kortet: Disse kommuner har flest lavbundsjorde – Altinget

Se kortet: Disse kommuner har flest lavbundsjorde – Altinget: Miljø

Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet. Ordningen er medfinansiereret af EU’s …

Udtagning af lavbundsjorder – Miljøstyrelsen

Udtagning af lavbundsjorder

Klima-Lavbundsordningens primære formål er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Klima-Lavbund – Miljøstyrelsen

Klima-Lavbund

Klima-Lavbundskortet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal som led i et fælles projekt med Landbrugsstyrelsen.

Danmarks Miljøportal Klima-Lavbundskortet er lanceret!

Danmarks Miljøportal Klima-Lavbundskortet er lanceret!– screeningsværktøj til udtagning af lavbundsjorde

Her kan du læse om, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, … Screeningskort for Klima-Lavbundsordningen.

Miljøstyrelsen har lanceret klimalavbund.dk som screeningsværktøj til Klima-lavbundsordningen.Klima-Lavbundskortet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal som led i et fælles projekt med Landbrugsstyrelsen.Du kan læse mere om værktøjet …

Udtagning af lavbundsjorder – Landbrugsstyrelsen

Udtagning af lavbundsjorder

4. sep. 2022 — En ny hjemmeside, Udtagning.dk, samler viden om indsatsen og leder besøgende videre til de rette tilskudsordninger, screeningskort og meget mere …

Her kan du læse om, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, og hvad der bliver gjort for udtagningsindsatsen.

Udtagning af lavbundsjorde: Ny hjemmeside gør dig klogere …

Udtagning af lavbundsjorde: Ny hjemmeside gør dig klogere på indsatsen

Lavbundsjorde udgør kun syv procent af det danske landbrugsareal. Men de står for 50 procent af den CO2-udledning, der kommer fra landbruget.

På hjemmesiden, Udtagning.dk, kan du blandt andet læse om, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, og hvordan staten understøtter udtagningsindsatsen.

Lavbundsjorde – Danmarks Naturfredningsforening

24. mar. 2021 — Du kan nu se, hvilken kompensation dine marker beliggende indenfor tørvekortet har, hvis du vælger at udtage lavbundsjorde igennem …

Lavbundsjorde udgør kun syv procent af det danske landbrugsareal. Men de står for 50 procent af den CO2-udledning, der kommer fra landbruget.

Se opdateret kort over tørvejorde på landmand.dk

1. sep. 2021 — NIRAS tager rundt til 850 lavbundsjorde i Danmark for at måle, … Ny undersøgelse kortlægger CO2-udslippet fra de danske lavbundsjorde.

Ny undersøgelse kortlægger CO2-udslippet fra de danske …

Ny undersøgelse kortlægger CO2-udslippet fra de danske lavbundsjorde

En vigtigt brik i den grønne omstilling og en del af regeringens landbrugsudspil er udtagning af de såkaldte lavbundsjorde, der hvert år er skyld i op mod 40 % af landbrugets samlede CO2-udledning. NIRAS tager rundt til 850 lavbundsjorde i Danmark for at måle, hvordan det står til med mængden af tørv i jorden.

Keywords: lavbundsjorde danmark kort